System barwienia ICA COLOR

ICA Color to zintegrowany system służący opracowywania receptur i wytwarzania pigmentowych lakierów do drewna i szkła; działa na zasadzie dodawania i mieszania koncentratów (past) do produktu barwionego (bazy). W ten sposób uzyskuje się dowolny rodzaj lakieru pigmentowego (poliuretanowego, nitrocelulozowego, akrylowego, wodnego itd.), wybierając odcienie z palety ICA liczącej sobie 160 pozycji, palety RAL liczącej sobie 195 pozycji i palety NCS, która zawiera 1950 pozycji.
 
Bazy
System przewiduje wykorzystanie dwóch rodzajów baz (białej i przeźroczystej), które poddawane są bardzo surowej kontroli jakości. Dzięki zastosowaniu czynników nawilżających i dyspergujących bazy można stosować zarówno do opracowywania lakierów wodnych, jak i lakierów z rozpuszczalnikiem, poprawiając ich cechy związane z gładkością powłoki, stopniem czystości i czasem żywotności mieszanki (pot-life).
 
Pasty pigmentowe stosowane w systemie barwienia ICA Color są samodzielnie produkowane przez Grupę ICA i, poprzez staranny dobór 24 pigmentów obejmujących całą przestrzeń kolorów, można z nich stworzyć niemal nieskończoną gamę odcieni.
Pasty Grupy ICA to stężone dyspersje pigmentów w żywicy stabilizowane odpowiednimi dodatkami i rozpuszczalnikami. Są one całkowicie wolne od rozpuszczalników aromatycznych, ołowiu i innych metali ciężkich (aromatic-free i lead-free). Zastosowanie skoncentrowanych past nie tylko pozwala barwić szeroką gamę produktów za pomocą jednego zestawu barwników, ale zapewnia również wysoki odczynnik krycia.
Wszystkie pasty pigmentowe Grupy ICA podlegają ścisłej kontroli jakości w celu spełnienia określonych standardów. W czasie kontroli uwzględnia się zarówno właściwości chemiczno-fizyczne (rozdrobnienie, lepkość, ciężar właściwy), jak i właściwości kolorystyczne (Delta E i współczynnik oddawania barw).
 
Pasty

Cechy główne
 • Zarządzanie formułami, składnikami i produkcją.
 • Zarządzanie niestandardowymi formułami i komponentami określonymi na zamówienie użytkownika.
 • Wyszukiwanie według kodu produktu, opisu i kodu koloru.
 • Kategoryzacja formuł w celu ułatwienia wyszukiwania.
 • Odtwarzanie na ekranie odcieni kolorów.
 • Drukowanie etykiet w określonym języku (możliwość wyboru języka niezależnie od języka instalacji) z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ewentualnej obecności lotnych związków organicznych (VOC) z możliwością wprowadzania opisów niestandardowych.
 • Zarządzanie cenami i cennikami (do 5 różnych cenników).
 • Sekcja kolorymetryczna na potrzeby wyszukiwania podobnego odcienia w paletach ICA, RAL i NCS
 • Interfejsy współpracujące z wagami, dozownikami i spektrofotometrami.
 • Instalowanie i aktualizowanie pełnych lub częściowych danych za pomocą Internetu.
 • Dozowniki
 • Mieszadła mechaniczne
 • Szejkery
 • Miksery kolumnowe
 • Wagi
 • Spektrofotometry
 • Kolorymetry
Wyposażenie systemu

Blog Lifewood

ICA Academy
ICA Academy
La scuola di formazione del gruppo ICA creata con l'obiettivo di valorizzare le proprie risorse mediante la formazione
e cercare giovani talenti che aspirino a diventare manager internazionali.

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now
Cookies help us to provide our services.
By using those services, you accept the use of cookies by us. Info Accept