O firmie

SIŁA DUŻEJ GRUPY

Poprawa jakości jest zobowiązaniem, które Grupa ICA realizuje na wielu różnych poziomach, począwszy od innowacji jakościowej produktów i usług do waloryzacji zasobów ludzkich, od uzyskiwania znaczącej pozycji na rynkach krajowych i zagranicznych do dążenia do pełnego zaspokojenia potrzeb klientów oraz stałego obniżania wpływu farb na środowisko naturalne.

W styczniu 2016r., w Polsce, w następstwie pozyskania firmy Italcolor, wieloletniego lidera rynkowego w branży lakierów do drewna i dystrybutora wyrobów marki ICA na środkową i południową Polskę, powstaje nowa spółka o nazwie ICA Polska. Długioletnie doświadczenie w dystrybucji i intensywnej współpracy stało się solidną podstawą do utworzenia pierwszej spółki grupy ICA we Wschodniej Europie. ICA Polska, z siedzibą główną w Piotrkowie Trybunalskim, liczy 112 pracowników i działa poprzez sieć 16 filii, które swoim klienom, gwarantują usługę na najwyższym poziomie.
ICA: Siła dużej grupy
Eksperci w opracowywaniu formuł, produkcji i sprzedaży specjalnych farb do drewna

Duża włoska grupa z siedzibą w Civitanova Marche (Macerata) posiadająca 2 zakłady produkcyjne we Włoszech.
W 2016 roku obroty Grupy ICA wyniosły 112 miliony euro, z czego 54% uzyskano za granicą. Produkcja farb koncentruje się w 2 zakładach znajdujących się na terenie Włoch.
Obecnie Grupa zatrudnia 560 pracowników i liczy sobie ponad 10.000 klientów.
Grupa otwarta na świat, która dysponuje siłą potrzebną do zaspokojenia rynku o zmiennych i stale rosnących wymaganiach, która dostarcza przyjaznych dla środowiska, innowacyjnych rozwiązań wysokiej jakości.

LABORATORIUM DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU

Produkty Grupy ICA cechuje doskonała jakość, wysoki poziom innowacyjności i dbałość o środowisko naturalne.
Badania i Rozwój
Jednym z głównych strategicznych zasobów Grupy ICA jest kultura oparta na najwyższej jakości uzyskiwanej dzięki innowacyjności: jest ona podstawą wszelkich podejmowanych inicjatyw i decyzji strategicznych, charakteryzuje Grupę już od chwili jej utworzenia i gwarantuje rozwój produktów zaliczanych do czołówki ze względu na jakość i nowoczesność technologiczną.
Dział Badań i Rozwoju podzielony jest na różne zespoły laboratoryjne, w których ściśle współpracują ze sobą chemicy, naukowcy i analitycy. Główne obszary ich badań to: farby, pigmenty, barwniki i preparaty impregnujące; zajmują się oni również kontrolą jakości surowców i wyrobów gotowych w praktycznych testach końcowych określających ich zgodność ze standardami różnych systemów aplikacyjnych.
Grupa ICA posiada osobny obszar laboratorium przeznaczony do wykonywania testów fizyczno-chemicznych po zastosowaniu na produktach. Testy te przeprowadza się na powierzchniach lakierowanych nie tylko w fazie eksperymentalnej, ale także na specjalne żądanie klienta zgodnie z wymaganiami jednostki certyfikacyjnej. Ich celem jest poprawienie właściwości technicznych gotowego wyrobu oraz uniknięcie występowania wad podczas użytkowania.
Laboratorium działu Badań i Rozwoju zapewnia dostęp do wszystkich najważniejszych rodzajów instalacji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa specjalizujące się w farbach do drewna i innych materiałów, dlatego też można w nim nie tylko testować gotowe produkty w różnych warunkach, ale także poddawać je działaniu czynników określonych przez klienta, dając mu w ten sposób możliwość oceny farby w określonych warunkach aplikacji. Dodatkowo, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z największymi na świecie producentami instalacji do malowania, nasi technicy są w stanie udzielić klientom porad dotyczących najlepszej konfiguracji systemów już na etapie projektowania, zapewniając w ten sposób uzyskanie doskonałych wyników i pełnej satysfakcji z dokonanej inwestycji.
Testy aplikacyjne

LABORATORIUM APLIKACYJNE

Cykl produkcyjny
Cykl produkcyjny prowadzony w zakładach w Civitanova Marche charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji. Wykorzystuje się w nim skomputeryzowane systemy, które gwarantują doskonałą powtarzalność receptury produkcyjnej, wysoką dokładność ważenia różnych substancji uczestniczących w cyklu i maksymalne bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z substancjami niebezpiecznymi. W ten sposób uzyskuje się doskonałą jakość produktu końcowego; bez względu na coraz większą automatyzację nadal znaczącą rolę odgrywa kontrola wykonywana przez pracowników, którzy to muszą cechować się dogłębną wiedzą, doświadczeniem i niezwykłą dbałością.
Po zakończeniu cyklu produkcyjnego sensu stricto, dla każdej partii produktów przeprowadzane są testy końcowe, które pozwalają na sprawdzenie zgodności z wymogami obowiązującymi dla poszczególnych produktów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli jakości, farba może zostać przefiltrowana i przelana do specjalnych opakowań, w których będzie sprzedawana.
Znajdujący się w Civitanova w regionie Marche magazyn składowania wyrobów gotowych to operacyjne centrum logistyczne produktów wychodzących sortujące wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży dla klientów i reintegrujące zapasy w magazynach i filiach naszych zakładów (zarówno we Włoszech jak i za granicą). Magazyn umożliwia szybkie wykonywanie operacji transportowych, zapewnienie standardów przechowywania, skrócenie czasu realizacji zamówień, zarządzenie partiami opakowań w czasie przesyłki, zoptymalizowanie wielkości zapasów, ale przede wszystkim śledzenie w czasie rzeczywistym stanu zapasów w magazynie centralnym i w magazynach poszczególnych filii.
Od samego początku swojego istnienia Grupa ICA zapewnia wysokie standardy w zakresie szybkości i terminowości dostaw, także dzięki wspomnianej innowacyjnej infrastrukturze logistycznej.
Logistyka

ICA SpA to włoska firma utworzona w 1971 roku w Civitanova w regionie Marche (Macerata), która specjalizuje się w opracowywaniu formuł, produkcji i sprzedaży specjalnych farb do drewna.
Produkty marki ICA są w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich sektorów przemysłu drzewnego (od meblarstwa do stolarki, od stoczni po konstrukcje zewnętrzne, okna, drzwi, meble ogrodowe, parkiety i instrumenty muzyczne). W skład bogatej gamy produktów ICA wchodzą także specjalne linie przeznaczone do malowania parkietów, szkła i tworzyw sztucznych.
Italian Coatings to oddział ICA SpA, założony w 2012 roku w wyniku przyłączenia Salchi Wood Coatings SpA; w ten sposób powstała nowa, nowoczesna marka iCO, która niesie jasny komunikat na temat włoskiego pochodzenia produktu. Oddział iCO zachował cały personel, urządzenia i know-how firmy Salchi Wood Coatings SpA w Romano d'Ezzelino (VI).
Tradycyjnie wyroby jednej z głównych gałęzi produkcji iCO przeznaczone są dla branży meblarskiej: są to technologicznie zaawansowane produkty o ograniczonym wpływie na środowisko naturalne, takie jak lakiery wodne, a także produkty tradycyjne, takie jak lakiery poliestrowe.
ICA Academy
ICA Academy
La scuola di formazione del gruppo ICA creata con l'obiettivo di valorizzare le proprie risorse mediante la formazione
e cercare giovani talenti che aspirino a diventare manager internazionali.

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now
Cookies help us to provide our services.
By using those services, you accept the use of cookies by us. Info Accept