Certyfikaty

JAKOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO

System Jakości

Struktura przemysłowa ICA pracuje zgodnie z Systemem Jakości ISO 9001:2008
Uzyskanie Certyfikatu Total Quality stymuluje Grupę ICA do jeszcze lepszego spełniania wymogów swoich klientów i do ciągłego doskonalenia procesów firmowych.
Dzięki wieloletniemu rozwojowi firma osiągnęła bardzo ważny etap, jakim jest uzyskanie w 1998 Certyfikatu zgodności z normą UNI EN ISO 9001. Certyfikat został jej przyznany przez jednostkę certyfikującą Certichim (dziś Certiquality) i dotyczy wszystkich procesów zakładowych, począwszy od planowania do wsparcia technicznego, serwisu przed- i posprzedażnego, przy czym certyfikatem objęte są także filie spółki we Włoszech.
System zarządzania jakością zgodny z normą UNI EN ISO 9001:2008 ma na celu stałą poprawę wydajności, umożliwia zaspokojenie zmieniających się potrzeb zainteresowanych stron (właścicieli, pracowników, dostawców, społeczności) i pozwala wykazać się wobec klientów niezawodnością i szybkością reakcji.
ICA jest pierwszą włoską firmą branży lakierów do drewna, która może się poszczycić uzyskaniem certyfikatu ISO 9001.

 


Polityka jakości

System Zarządzania Środowiskowego

Struktura przemysłowa ICA działa zgodnie z Systemem Zarządzania Środowiskowego UNI EN ISO 14001:2004.
Zgodność ze standardem zapewnia właściwe zarządzanie wszystkimi czynnościami, które mogłyby mieć znaczący wpływ na otaczające środowisko (emisje do powietrza, zrzuty ścieków, odpady, hałas itp.).
Certyfikacja udzielona dla zakładów w strefie przemysłowej A w Civitanova Marche obejmuje następujące rodzaje czynności: badania i rozwój, produkcja, pakowanie i dystrybucja wodnych i rozpuszczalnikowych lakierów do drewna, w tym procesy dozowania, mieszania, dyspersji i rozdrabniania.

  

Zintegrowana polityka obejmująca ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo

15 lutego 2012 ICA SpA uzyskała Certyfikat OHSAS 18001:2007 zarówno dla siedziby w Civitanova Marche, jak i dla włoskich spółek zależnych; certyfikat ten potwierdza, że stosowany przez firmę system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest zgodny z odpowiednimi przepisami i że firma stosuje w sposób konsekwentny procedury Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników.
System ten wyróżnia się w szczególności następującymi cechami:
  • umożliwia usprawnienie kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorowanie wyników samego Systemu
  • zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków, a tym samym kosztów wynikających z wypadków i przerw w produkcji
  • ma moc skutecznego zwolnienia z odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych, firm i stowarzyszeń (dekret legislacyjny nr 231/2001).
Uzyskanie certyfikatu OHSAS 18001 jest gwarancją dalszego zaangażowania firmy ICA SpA w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy i przyczynia się do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy wobec wszystkich zainteresowanych stron.
 

  

Zintegrowana polityka obejmująca ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy

Model 231

Dekret wprowadził zasady dot. odpowiedzialności administracyjnej spółek (normy dot. odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych, firm i stowarzyszeń, także bez osobowości prawnej, w myśl art. 11 ustawy nr 300 z dnia 29 września 2000).
Zgodnie z tymi zasadami firmy mogą być pociągnięte do odpowiedzialności, i w konsekwencji podlegają karze grzywny, w odniesieniu do niektórych określonych popełnionych przestępstw lub prób przestępstw podejmowanych w interesie lub na rzecz spółki przez dyrektorów, akcjonariuszy lub pracowników.
Po wprowadzeniu przez dekret legislacyjny nr 231/2001odpowiedzialności administracyjnej podmiotów, firmy odpowiadają swoim majątkiem za niektóre przestępstwa popełnione przez dyrektorów, akcjonariuszy lub pracowników, w interesie lub na rzecz spółki.
Kary mają postać finansową, ale w ciężkich przypadkach mogą zostać także wydane różnego rodzaju zakazy, takie jak zawieszenie lub cofnięcie koncesji lub licencji, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz podpisywania umów z jednostkami administracji publicznej.
Firmy mogą jednak przyjmować pewne modele organizacji, zarządzania i kontroli w celu zapobiegania tego rodzaju przestępstwom („Model”); zasady, na których opierają się te modele przedstawione są w kodeksie postępowania (Wytyczne) opracowanym przez stowarzyszenia branżowe.
Rozwiązanie, jakie wybrała firma ICA SPA: spółka jest zwolniona z odpowiedzialności administracyjnej opisanej powyżej, jeśli wykaże, że jej model organizacji, zarządzania i kontroli (Model 231) przyjęty w dniu 03/12/2012 uchwałą Zarządu, można uznać za odpowiedni do zapobiegania popełnieniu wymienionych przestępstw.
 

Kodeks etyczny
Model organizacji, zarządzania i kontroli
 
ICA Academy
ICA Academy
La scuola di formazione del gruppo ICA creata con l'obiettivo di valorizzare le proprie risorse mediante la formazione
e cercare giovani talenti che aspirino a diventare manager internazionali.

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now
Cookies help us to provide our services.
By using those services, you accept the use of cookies by us. Info Accept