lifewood blog

Artykuł specjalny na temat produktów
January 18, 2017

Impregnaty biobójcze zgodne z rozporządzeniem europejskim

Nowe impregnaty biobójcze na bazie wody i rozpuszczalników, do stolarki okiennej, dachowej i konstrukcji drewnianych, zapobiegające atakom grzybów i korników.

Aby jeszcze lepiej zabezpieczać wyroby z drewna, laboratorium badań i rozwoju ICA Group wprowadziło na rynek nową gamę impregnatów biobójczych, zapobiegających atakom grzybów i korników, na bazie wody i na bazie rozpuszczalników.
 
Impregnat zabezpieczający WOODSAFE na bazie wody oraz impregnat FUN201 na bazie rozpuszczalnika zabezpieczają wyroby narażone na działanie czynników zewnętrznych przed grzybami wywołującymi siniznę drewna, grzybami gnilnymi, owadami drewnożernymi i kornikami.
Nakładane pędzlem, przez zanurzenie lub przez bezpośrednie polewanie surowego drewna mają charakter prewencyjny, czyli zapobiegający zaatakowaniu zdrowego drewna, nie leczniczy.
 
Impregnaty biobójcze ICA Group są zgodne z europejskim rozporządzeniem BPR 528/2012 dotyczącym wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych, używanych do zwalczania organizmów szkodliwych przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, zwierząt i środowiska.
Ich sprzedaż w każdym państwie Unii Europejskiej jest możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia z Ministerstwa Zdrowia lub równoważnego organu.
 
Powinny być stosowane do stolarki okiennej, dachów drewnianych i ogólnie drewna konstrukcyjnego (np. altany, domy, wiaty parkingowe itp), gdy materiał nie ma wystarczającej wytrzymałości, czyli jest podatny na atak szkodników zgodnie z UNI EN 350 i dla danej klasy użytkowania (UNI EN 335).
 
Działanie zabezpieczające nie wymaga nałożenia drugiej warstwy, jednak dla optymalnego cyklu i lepszego efektu estetycznego, ICA Grupa zaleca nałożenie nawierzchni.

ICA Academy
ICA Academy
La scuola di formazione del gruppo ICA creata con l'obiettivo di valorizzare le proprie risorse mediante la formazione
e cercare giovani talenti che aspirino a diventare manager internazionali.

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now
Cookies help us to provide our services.
By using those services, you accept the use of cookies by us. Info Accept