Badania ICA

ANALIZA WYDAJNOŚCI

W dziale Laboratorium Badań i Rozwoju Grupy ICA pracuje zespół doświadczonych i wykwalifikowanych techników, którzy mają dostęp do nowoczesnych narzędzi służących do wykonywania testów fizyczno-chemicznych; mogą oni oceniać cechy produktu lakierniczego zarówno w stanie ciekłym, jak i - po naniesieniu na powierzchnię – w stanie stałym.

Testy wydajności

Aby na bieżąco śledzić aspekty prawne nakładające na wyroby określone wymagania, pracownicy Grupy ICA uczestniczą w szkoleniach i konferencjach i utrzymują stały kontakt z najbardziej prestiżowymi instytutami badawczymi, Uniwersytetami, stowarzyszeniami branżowymi i wiodącymi firmami przemysłu drzewnego i meblarskiego. Ponadto są oni członkami grup roboczych UNI i uczestniczą w opracowywaniu przepisów dotyczących przemysłu meblarskiego.
W ten sposób Grupa ICA może zaoferować klientom kompleksowe wsparcie przy wyborze takiego cyklu lakierowania, który najdokładniej odpowiada normom i wymogom bezpieczeństwa.
Dzięki ponad 100 różnym testom, które oparte są na normach europejskich i międzynarodowych oraz na metodach wewnętrznych opracowywanych przez firmę na przestrzeni wielu lat, laboratorium Badań i Rozwoju Grupy ICA jest w stanie ocenić różnorodne czynniki określające odporność fizyczno-chemiczną, właściwości przy zastosowaniach zewnętrznych oraz stopień ognioodporności malowanych powierzchni.
 

Badania odporności
Blocking – Hydrofobowość - Kruszenie - Mróz - Odporność na warunki zewnętrzne -Odporność na wysoką temperaturę w warunkach suchych i wilgotnych - Odporność na zimne płyny -Ognioodporność –Przyczepność - Ścieralność - Światło -Twardość – Uderzenia -Wahania temperatury -Zarysowania -Żółknięcie

Analizy chemiczne

Dostępność zaawansowanego technologicznie sprzętu analitycznego (reometr, licznik cząsteczek, skaningowy kalorymetr różnicowy, spektrofotometr IR i UV-VIS, chromatograf gazowy, spektrometr masowy z automatycznym pobieraniem próbek, wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem diodowym, chromatograf gazowy z detektorem jonizacji płomienia), wykonującego precyzyjne pomiary wszystkich właściwości farb w postaci ciekłej, pozwala Grupie ICA na opracowywanie doskonałych formuł chemicznych oraz na naukową ocenę powtarzalności jakościowej poszczególnych składników.
 

ICA Academy
ICA Academy
La scuola di formazione del gruppo ICA creata con l'obiettivo di valorizzare le proprie risorse mediante la formazione
e cercare giovani talenti che aspirino a diventare manager internazionali.

application book

Najlepszy sposób, aby na bieżąco poznawać wszystkie nowości Grupy ICA i proponowane przez nią nowe efekty. Dzięki filmom, zdjęciom i katalogom możesz przyjrzeć się z bliska obowiązującym trendom kolorystycznym i poznać najbardziej innowacyjne sposoby wykańczania elementów zewnętrznych i wewnętrznych.

Download now
Cookies help us to provide our services.
By using those services, you accept the use of cookies by us. Info Accept